Estevez, J. M., i G. M. Angelo. „Komunikat Kongregacji Kultu Bożego I Dyscypliny Sakramentów”. Ruch Biblijny I Liturgiczny, t. 51, nr 2, czerwiec 1998, s. 147, doi:10.21906/rbl.659.