Jędrzejewski, S. „Apokaliptyka Jako Rodzaj Literacki”. Ruch Biblijny I Liturgiczny, t. 51, nr 1, marzec 1998, s. 29–35, doi:10.21906/rbl.633.