Jędrzejewski, S. „Angelologia Etiopskiej Księgi Henocha (Henet)”. Ruch Biblijny I Liturgiczny, t. 59, nr 3, wrzesień 2006, s. 203–218, doi:10.21906/rbl.575.