Jezierska, E. J. „RYSZARD KRASNODĘBSKI, Abraham I Melchizedek. Świtanie, Kraków 2003, 256 S.”. Ruch Biblijny I Liturgiczny, t. 57, nr 2, czerwiec 2004, s. 152–153, doi:10.21906/rbl.498.