Wronka, S. „KRZYSZTOF BARDSKI, Ἡ κοινὴ διάλεκτος. Język Grecki Nowego Testamentu. Podręcznik, Wydanie Drugie Poprawione, Oficyna Wydawnicza «Vocatio», Warszawa 2000, 84 S.”. Ruch Biblijny I Liturgiczny, t. 56, nr 4, grudzień 2003, s. 309–312, doi:10.21906/rbl.471.