Bendkowski, K. „Przeszedł Przez życie Dobrze czyniąc, Red. A. Długosz, Z. Małecki, Częstochowa 2003, 213 S.”. Ruch Biblijny I Liturgiczny, t. 56, nr 4, grudzień 2003, s. 305–306, doi:10.21906/rbl.468.