Bartczak, A. „KS. KRZYSZTOF KOŚCIELNIAK, XX wieków chrześcijaństwa W Kulturze Arabskiej, T. 1: Arabia starożytna. Chrześcijaństwo W Arabii Do Mahometa († 632), Kraków 2000, 180 S.”. Ruch Biblijny I Liturgiczny, t. 56, nr 2, czerwiec 2003, s. 154–156, doi:10.21906/rbl.440.