Szewczyk, L. „Nowe Czasopismo «Studia Pastoralne»”. Ruch Biblijny I Liturgiczny, t. 59, nr 1, marzec 2006, s. 76–80, doi:10.21906/rbl.396.