Pikuliński, P. „Deuteronomistyczna Koncepcja Konfrontacji Eliasza Z Achabem. Studium Historyczno-Krytyczne 1 Krl 17, 1; 18, 1–2. 41–46”. Ruch Biblijny I Liturgiczny, t. 76, nr 1, marzec 2023, s. 5–44, doi:10.21906/rbl.3737.