Klukowski, M. „Biblia W Qumran. Addenda”. Ruch Biblijny I Liturgiczny, t. 76, nr 1, marzec 2023, s. 45–68, doi:10.21906/rbl.3700.