Kantor, M. „Wspomnienie O księdzu Jerzym Chmielu Jako Znawcy Judaizmu Biblijnego”. Ruch Biblijny I Liturgiczny, t. 73, nr 4, marzec 2021, s. 343–347, doi:10.21906/rbl.3678.