Starownik, A. „Biblijna Kosmologia Jana Kochanowskiego. Ciała niebieskie W «Psałterzu Dawidowym» na tle XVI-Wiecznych przekładów Biblii”. Ruch Biblijny I Liturgiczny, t. 73, nr 2, czerwiec 2020, s. 123–146, doi:10.21906/rbl.3642.