Krzych, B. K. „Sollemnia Coronatio Summi Pontificis. «Ordines» mszy koronacyjnych papieży Jana XXIII I Pawła VI”. Ruch Biblijny I Liturgiczny, t. 72, nr 1, marzec 2019, s. 17–64, doi:10.21906/rbl.3616.