Szydełko, Łukasz. „Św. Jan Kanty w nauczaniu Kard. Karola Wojtyły – papieża Jana Pawła II”. Ruch Biblijny I Liturgiczny, t. 67, nr 2, czerwiec 2014, s. 123–131, doi:10.21906/rbl.36.