Kudasiewicz, J. Nowe Formy Apostolatu Biblijnego. Ruch Biblijny I Liturgiczny, T. 26, nr 5–6, Dec. 1973, s. 289–296, doi:10.21906/rbl.3557.