Staniek, E. „Kazania okolicznościowe św. Jana Złotoustego”. Ruch Biblijny I Liturgiczny, t. 61, nr 2, czerwiec 2008, s. 111–115, doi:10.21906/rbl.351.