Chmiel, J. „Paweł VI O Zadaniach współczesnej Egzegezy Biblijnej”. Ruch Biblijny I Liturgiczny, t. 27, nr 4–5, październik 1974, s. 265–271, doi:10.21906/rbl.3477.