Danielski, W. „Wybrane Fragmenty Oficjum Za zmarłych według Odnowionej ,,Liturgia horarum””. Ruch Biblijny I Liturgiczny, t. 27, nr 1–2, kwiecień 1974, s. 95–102, doi:10.21906/rbl.3455.