Pindel, R. „KS. STANISŁAW HARĘZGA, Jezus I Jego Uczniowie. Model chrześcijańskiej Formacji W Ewangelii według św. Marka, Wydawnictwo KUL, Lublin 2006, 462 S.”. Ruch Biblijny I Liturgiczny, t. 60, nr 2, czerwiec 2007, s. 159–160, doi:10.21906/rbl.345.