Szymański, P. F. „Przedmiot nawrócenia W świetle Wypowiedzi Ap 3, 3a”. Ruch Biblijny I Liturgiczny, t. 60, nr 1, marzec 2007, s. 43–53, doi:10.21906/rbl.323.