Karpiński, R. „Władza Nauczycielska Chrystusa W Ewangelii św. Mateusza”. Ruch Biblijny I Liturgiczny, t. 22, nr 4–5, październik 1969, s. 206–213, doi:10.21906/rbl.3215.