Wojtyła, K. „Do Przewielebnego Ks. Dr Wacława Świerzawskiego W Krakowie”. Ruch Biblijny I Liturgiczny, t. 24, nr 2–3, czerwiec 1971, s. 83, doi:10.21906/rbl.3168.