Skowronek, A. „W Stronę Ekumenicznego Czynu (na Marginesie ogłoszonego Przez Sekretariat Do Spraw Jedności Dyrektorium Ekumenicznego)”. Ruch Biblijny I Liturgiczny, t. 20, nr 4–5, październik 1967, s. 253–260, doi:10.21906/rbl.3101.