Kowalski, J. „Życie I działalność Ks. Dra Ferdynanda Machaya Archiprezbitera Bazyliki Mariackiej W Krakowie”. Ruch Biblijny I Liturgiczny, t. 20, nr 4–5, październik 1967, s. 196–209, doi:10.21906/rbl.3095.