Krasiński, J. Biblijna Orientacja Teologii Dogmatycznej. Ruch Biblijny I Liturgiczny, T. 20, nr 1, Feb. 1967, s. 24–32, doi:10.21906/rbl.3073.