Klawek, A. „Godzina Biblijna. Psalm O opatrzności Bożej (Ps 90)”. Ruch Biblijny I Liturgiczny, t. 19, nr 3, czerwiec 1966, s. 198–202, doi:10.21906/rbl.3053.