Wojtyła, K. „Słowo wstępne”. Ruch Biblijny I Liturgiczny, t. 19, nr 2, kwiecień 1966, s. 66, doi:10.21906/rbl.3040.