Wojtyła, K. Słowo Wstępne. Ruch Biblijny I Liturgiczny, T. 19, nr 2, Apr. 1966, s. 66, doi:10.21906/rbl.3040.