Romaniuk, K. „«Ciało I Krew Nie objawiły Tobie, Tylko Ojciec Mój, który Jest W niebiesiech» (Mt 16, 17)”. Ruch Biblijny I Liturgiczny, t. 17, nr 6, grudzień 1964, s. 346–354, doi:10.21906/rbl.2995.