Kosowski, S. „Odpustowa Msza św.”. Ruch Biblijny I Liturgiczny, t. 16, nr 2–3, czerwiec 1963, s. 145–148, doi:10.21906/rbl.2931.