Strąkowski, H. „Pismo Święte W Obradach Soboru”. Ruch Biblijny I Liturgiczny, t. 16, nr 2–3, czerwiec 1963, s. 143–145, doi:10.21906/rbl.2930.