Langkammer, T. „Jn 2, 4 W świetle Najnowszej Egzegezy”. Ruch Biblijny I Liturgiczny, t. 15, nr 2, kwiecień 1962, s. 82–91, doi:10.21906/rbl.2864.