Strąkowski, H. „Problem Historyczny I Literacki Księgi Jozuego”. Ruch Biblijny I Liturgiczny, t. 14, nr 3–4, sierpień 1961, s. 82–95, doi:10.21906/rbl.2813.