Duszpasterstwa Liturgicznego, F. O. „Moralność Wynika Z Misterium. Wnioski Z Obrad Nad małżeństwem Francuskiego Ośrodka Duszpasterstwa Liturgicznego W Wersalu 1956 R.”. Ruch Biblijny I Liturgiczny, t. 14, nr 1–2, kwiecień 1961, s. 68–71, doi:10.21906/rbl.2812.