Żurowska, F. Miłość Błogosławiąca (materiał Do Pogadanki Ewangelicznej). Ruch Biblijny I Liturgiczny, T. 14, nr 1–2, Apr. 1961, s. 62–67, doi:10.21906/rbl.2810.