Zarychta, P. „Międzynarodowa Konferencja Naukowa Biblia I Literatura (Kraków, 22–25 września 2008)”. Ruch Biblijny I Liturgiczny, t. 62, nr 1, marzec 2009, s. 71–72, doi:10.21906/rbl.272.