Buxakowski, J. „O Aktualizację Teologii współofiary”. Ruch Biblijny I Liturgiczny, t. 12, nr 2, kwiecień 1959, s. 146–160, doi:10.21906/rbl.2709.