Szwagrzyk, T. „Renowacja św. Postaci”. Ruch Biblijny I Liturgiczny, t. 11, nr 4, sierpień 1958, s. 347–349, doi:10.21906/rbl.2676.