Kowalewicz, H. „Dwie Prozy Maryjne: Veni, Mater Deica”. Ruch Biblijny I Liturgiczny, t. 11, nr 4, sierpień 1958, s. 332–334, doi:10.21906/rbl.2673.