Florkowski, E. „Wyjaśnienie Ks. E. Florkowskiego”. Ruch Biblijny I Liturgiczny, t. 10, nr 4–5, październik 1957, s. 337–340, doi:10.21906/rbl.2633.