Czosnowska-Łubieńska, H. „Od Polskich «Godzinek» Do Biblijnego myślenia”. Ruch Biblijny I Liturgiczny, t. 10, nr 4–5, październik 1957, s. 299–311, doi:10.21906/rbl.2627.