Jędrzejewski, S. „Targum Neofiti 1 – Księga Rodzaju. Tekst Aramejski – przekład, Aparat Krytyczny – Przypisy, przekł. I Oprac. Mirosław S. Wróbel, Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej Gaudium, Lublin 2014, 554 S. (Biblia Aramejska, 1)”. Ruch Biblijny I Liturgiczny, t. 68, nr 4, grudzień 2015, s. 381–383, doi:10.21906/rbl.26.