Strąkowski, H. „Wykłady Dla duchowieństwa W Katolickim Uniwersytecie Lubelskim N. T. Pismo Święte W Duszpasterstwie współczesnym”. Ruch Biblijny I Liturgiczny, t. 9, nr 1–3, czerwiec 1956, s. 143–159, doi:10.21906/rbl.2581.