Klawek, A. „Przekład Psalmu 67 (68)”. Ruch Biblijny I Liturgiczny, t. 9, nr 1–3, czerwiec 1956, s. 24–26, doi:10.21906/rbl.2571.