Grzybek, S. „Objawienie a człowiek”. Ruch Biblijny I Liturgiczny, t. 5, nr 4, sierpień 1952, s. 343–351, doi:10.21906/rbl.2493.