Borowicz, K. „Mistyka Hebrajska U św. Pawła I W Apokalipsie św. Jana”. Ruch Biblijny I Liturgiczny, t. 3, nr 3, czerwiec 1950, s. 187–206, doi:10.21906/rbl.2414.