Smereka, W. „Zarys Bibliograficzny ważniejszych Wydań Biblii Ks. Jakuba Wujka (1593–1950)”. Ruch Biblijny I Liturgiczny, t. 3, nr 1–2, kwiecień 1950, s. 64–91, doi:10.21906/rbl.2401.