Gryglewicz, F. „Jaki Pragnę Mieć kościół?”. Ruch Biblijny I Liturgiczny, t. 2, nr 6, grudzień 1949, s. 448–451, doi:10.21906/rbl.2396.