Kamieński, Łukasz. „Aktualizacja Pisma Świętego według dokumentu Papieskiej Komisji Biblijnej «Interpretacja Biblii W Kościele» Jako Nowy sposób Odniesienia słowa Bożego Do życia”. Ruch Biblijny I Liturgiczny, t. 69, nr 3, wrzesień 2016, s. 197–215, doi:10.21906/rbl.234.