Gibek, A. „Chrystologiczne τόποι (miejsca) W Ewangelii Dzieciństwa Według św. Mateusz”a. Ruch Biblijny I Liturgiczny, T. 69, nr 3, Sept. 2016, s. 217–236, doi:10.21906/rbl.233.